Skip to main content

Fennia hjälper när du råkar ut för en skada

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Fennia hjälper ger instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.