Skip to main content

Försäkringsintygsblanketten är för närvarande inte tillgänglig. Vid ersättningsärenden ring 010 503 2000.

Fennia hjälper när du råkar ut för en skada

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Fennia hjälper ger instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder. 

Försäkringsintygsblanketten är för närvarande inte tillgänglig. Vid ersättningsärenden ring 010 503 2000.