Skip to main content

Mitt Fennia för företag är inte tillgängligt för närvarande. Vi beklagar störningen. Vi betjänar våra företagskunder per telefon i försäkringsärenden på 010 503 8818 och i ersättningsärenden på 010 503 2000.

Fennia hjälper när du råkar ut för en skada

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Fennia hjälper ger instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder. 

Mitt Fennia för företag är inte tillgängligt för närvarande. Vi beklagar störningen. Vi betjänar våra företagskunder per telefon i försäkringsärenden på 010 503 8818 och i ersättningsärenden på 010 503 2000.