Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Fennia hjälper när du råkar ut för en skada

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Fennia hjälper ger instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder. 

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.