Skip to main content

Vanliga frågor om skador under resa

1. Hur söker jag ersättning?

Du hittar anvisningar enklast på webbplatsen Fennia hjälper. Där hittar du kontaktinformation till de skadetjänster som du har tillgång till. I många fall behöver du inte alls fylla i en ersättningsansökan, utan du får direkt hjälp av våra samarbetspartner. Om det redan har uppstått kostnader, hittar du behövliga blanketter för ansökan om ersättning på Fennia hjälper.

Ansökan om ersättning från reseförsäkringen fylls i av den försäkrade. Försäkringstagaren kan lämna in en ersättningsansökan om skadeärenden som gäller barn under 15 år. Kontrollera att du har fått ersättning av FPA för alla kostnader som ersätts av FPA.  Sök vid behov ersättning hos FPA innan du fyller i ersättningsansökan. Spara alla skaderelaterade kvitton i ett år. Vi meddelar dig om vi behöver dem.

2. Vad behöver jag för att ansöka om ersättning?

Vi behöver följande uppgifter för att kunna handlägga din ersättningsansökan så snabbt som möjligt:

 • kund- eller försäkringsnummer
 • försäkringstagarens och den försäkrades namn och personbeteckning
 • ersättningstagarens kontouppgifter i IBAN-format för eventuell utbetalning av ersättning
 • uppgifter om kostnader som du har betalat.

För att logga in på tjänsten Mitt Fennia behöver du nätbankskoder.

När du söker ersättning för en inställd resa behöver du dessutom

 • kvitton över rese- och logikostnader som betalades före resan
 • ett intyg av researrangören, flygbolaget eller tjänsteleverantören över eventuella gottgörelser
 • en sjukjournal över ditt eller en nära anhörigs insjuknande, eller ett förundersökningsprotokoll eller en inspektionsrapport om det är fråga om en allvarlig skada på egendom.

När du söker ersättning för en avbruten resa behöver du dessutom

 • kvitton över rese- och logikostnader som betalades före resan, och en resplan i original
 • kvitton över extra rese- och logikostnader
 • en sjukjournal över ditt eller en nära anhörigs insjuknande, eller ett förundersökningsprotokoll eller en inspektionsrapport om det är fråga om en allvarlig skada på egendom.

När du söker ersättning för en försenad resa behöver du dessutom

 • kvitton i original över rese- och logikostnader, och en resplan i original
 • kvitton över extra rese- och logikostnader
 • ett intyg av researrangören, flygbolaget eller tjänsteleverantören om orsaken till förseningen.

3. Tanden sprack när jag åt. Vad ska jag göra?

Vi ersätter akutvård på resmålet om orsaken är tandvärk. Om en sprucken tand orsakar värk medan du är på resmålet, kan du uppsöka tandläkare för akutvård och söka ersättning hos oss. Akutvård eller fortsatt vård efter resan ersätts inte.

4. Kan jag söka ersättning om jag inte kommer i tid till en resa för att flyget eller något annat kollektivt färdmedel är försenat?

Du kan söka ersättning för försening från resa om det färdmedel du använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, ett tekniskt fel eller en trafikolycka och du därför inte kommer i tid enligt den ursprungliga resplanen till en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa eller en anslutning till utlandet.

Vi ersätter nödvändiga och skäliga extra kostnader som uppstår när resan fortsätts. Som ersättning utbetalas högst priset på den ursprungliga resan, till den del den ställdes in, dock högst 2 000 euro.

Om det är omöjligt att fortsätta resan, ersätts det pris som betalades på förhand för den resa som ställdes in på grund av försening till den del resan ställdes in, dock högst 2 000 euro. Ersättning betalas inte ut för den del som researrangören, trafikbolaget eller motsvarande återbetalar betalningen.

5. Jag är utomlands och behöver läkarvård. Vad ska jag göra?

Under resan kan du söka vård hos vilken läkare eller på vilket sjukhus som helst. Vi har avtalsläkare på flera resmål. Avtalsläkarna skickar ofta räkningen direkt till oss när du uppvisar reseförsäkringskortet.

Om du behöver hjälp utomlands, ring tjänsten Fennias reseassistans 24h på +358 10 503 5503 (24h).

6. Jag behöver ambulansflyg eller en ledsagare på grund av sjukdom eller olycksfall under resa. Vad ska jag göra?

Du ska alltid först kontrollera med oss om ambulansflyg eller ledsagare ersätts. Ring Fennias reseassistans 24h på +358 10 503 5503 (24h).

7. Kan jag ansöka om skadeersättning även om jag fortfarande är på resa eller om extra kostnader ännu uppstår?

Du kan fylla i en elektronisk ersättningsansökan redan under resan. Om det är fråga om ett sådant allvarligt sjukdoms- eller olycksfall som vår samarbetspartner SOS International tar hand om, uppstår det inga kostnader för dig under resan och då behöver du inte fylla i någon ersättningsansökan. Om det ännu uppstår kostnader efter att du kommit hem, kan du söka ersättning för de fortsatta kostnader som du själv har betalat antingen elektroniskt eller genom att ringa vår ersättningstjänst. Närmare anvisningar hittar du på webbplatsen Fennia hjälper.

8. Vilka saker eller föremål ersätts från resenärförsäkringen?

Om ett olycksfall har orsakat sjukvårdskostnader, ersätter resenärförsäkringen när det gäller sakskador endast om glasögon gått sönder i olycksfallet eller om kläder klippts sönder i samband med akutvård.

Kläder som gått sönder vid ett olycksfall av någon annan orsak än i samband med akutvård ersätts inte från resenärförsäkringen. Telefoner, kameror eller någon annan egendom ersätts inte från resenärförsäkringen, även om de gick sönder vid ett olycksfall som inträffade i samband med ett rån.

9. Var ska jag lämna in ansökningar som gäller resgodsskador?

Du kan söka ersättning för skador på resgods genom att fylla i en elektronisk skadeanmälan på tjänsten Mitt Fennia. Fyll i ersättningsansökan noggrant. Du kan också anmäla skadan per telefon hos vår ersättningstjänst.

Närmare anvisningar och en skadeanmälan hittar du på webbplatsen Fennia hjälper.

10. Vilka kostnader till följd av graviditet ersätts från resenärförsäkringen?

Vid en graviditet som fortskrider normalt ersätter resenärförsäkringen inte eventuella medicinska kostnader och inte heller kostnader för att resan ställts in eller avbrutits.

Från försäkringen ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren kostnader till följd av komplikationer som betraktas som sjukdomstillstånd. Komplikationer som ersätts är t.ex. moderkaksavlossning, havandeskapsförgiftning eller blödning.