Skip to main content

Skada på resgods

Sök ersättning på Mitt Fennia 

Fyll i en anmälan om skada på resgods på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Resgodsförsäkringen ersätter stulet och skadat resgods. 

Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, ersätter resgodsförsäkringen kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar. 

Om resgods försvinner eller skadas efter att det överlämnats till ett flygbolag 

Gör en anmälan om försvinnandet eller skadan till flygbolaget och be att få en kopia av anmälan. Om dina väskor inte hittas eller om de har skadats, kan du söka ersättning från resgodsförsäkringen. 

Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, kan du söka ersättning för kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar genom att fylla i en resgodsanmälan på Mitt Fennia. Spara kvitton och resebiljetter. 

Om resgods blir stulet eller skadas till följd av inbrott eller skadegörelse 

Gör en polisanmälan på resmålet. I Finland kan du göra en polisanmälan på Polisens webbplats.