Skip to main content

Gör så här vid olycksfall eller arbetssjukdom som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring

FenniaVårdare 

FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa och bokar tid till vård. FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–23 i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall vare sig du är arbetstagare eller företagare.

Om du är arbetstagare ska du genast meddela din arbetsgivare om olycksfallet.  

Om du har betalat kostnader 

Om du betalade läkarbesöket själv eller om olycksfallet i arbetet ledde till andra kostnader (t.ex. resekostnader), fyll i blanketten för fortsatta kostnader på Mitt Fennia. Spara kvitton, vi begär dem vid behov. 

Logga in på Mitt Fennia 

Vad ersätter arbetstagarens eller företagarens försäkringar? 

Den obligatoriska försäkringen för arbetstid som tecknats av arbetsgivaren ersätter i första hand personskador som inträffar i arbetet eller under arbetsfärden samt arbetssjukdomar. Personskador som drabbar en företagare ersätts från Företagarens olycksfallsförsäkring. 

Företagaren kan också teckna frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringar och sjukdomsskyddsförsäkringar för fritid för sig själv och sina arbetstagare. 

Från försäkringarna ovan betalas ersättning ut för bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension. 

Anvisningar för arbetsgivare 

Om företaget har börjat använda anmälan om skador via FenniaVårdaren, komplettera den skadeanmälan som FenniaVårdaren redan har fyllt i på Mitt Fennia för företag.  

Om företaget inte har börjät använda anmälan om skador via FenniaVårdaren, fyll i en olycksfallsanmälan på Mitt Fennia för företag. 

Logga in på Mitt Fennia 

Om du inte har användarkoder för Mitt Fennia för företag eller du är en före detta Folksam kund, fyll i en försäkringsintygsblankett. 

Fyll i försäkringsintygsblankett 

Arbetsgivare, börja använda anmälan om skador via FenniaVårdaren 

När du börjar använda anmälan om skador via FenniaVårdaren behöver du bara logga in på Mitt Fennia och komplettera den olycksfallsanmälan som FenniaVårdaren fyllt i. 

Kontakta vår kundtjänst om du vill använda FenniaVårdaren för anmälan om skador. 
Ring 010 503 8818

Allvarliga personskador

Fennias skademästare är en tjänst som hjälper dig att klara av allvarliga personskador. Skademästarna har hand om skador i tätt samarbete med vårdinrättningsnätverket, arbetsgivaren, företagshälsovården och den skadade, från det att skadan inträffade ända fram till återgången till arbetet.

Läs mer om skademästare