Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

FenniaVårdaren hjälper när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall 

FenniaVårdaren

FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig. FenniaVårdaren betjänar varje dag 7-23.   

Ring 010 503 5900
När du använder tjänsten FenniaVårdare betalar du bara en eventuell självrisk för vården. FenniaVårdaren hjälper dig i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall i Finland.  

Varför ska jag använda tjänsten FenniaVårdare? 

  • Du betalar högst en eventuell självrisk för vården. 
  • FenniaVårdaren bokar tid direkt till den vård du behöver. Vården är effektiv, eftersom du genast får tid t.ex. till en specialist. 
  • FenniaVårdaren ger dessutom råd och anvisningar för behandling hemma när symtomen väcker frågor. 
  • Du kan använda dig av uppringningstjänsten för att inte behöva köa i telefonen. 

Tjänsten genomförs i samarbete med Pihlajalinna. 

Sök ersättning för kostnader som redan uppstått 

Fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Behöver du hjälp? 

Vid behov hjälper vår skadetjänst dig att fylla i skadeanmälan mån-tis 9-17 och ons-tor 9-16. 

Ring 010 503 5051

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.