Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Sairaus tai tapaturma ikoni

Sjukdom och olycksfall

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Sjukdomar eller olycksfall i Finland
FenniaVårdare
FenniaHoitaja
FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig.
varje dag 7-23
Ring 010 503 5900
När du använder tjänsten FenniaVårdare betalar du bara en eventuell självrisk för vården. FenniaVårdaren hjälper dig i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall i Finland.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Insjuknande eller olycksfall utomlands
Fennias Reseassistans 24h
Reissuapu
Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias Reseassistans 24h.
24h
Ring +358 10 503 5503
Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i en resenärskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring
För arbetstagare eller företagare-FenniaVårdare
FenniaHoitaja
FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa och bokar tid till vård. FenniaVårdaren hjälper i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall vare sig du är arbetstagare eller företagare.
varje dag 7-23
Ring 010 503 5900
Om du är arbetstagare ska du genast meddela din arbetsgivare om olycksfallet eller sjukdomen.
För arbetsgivare
Om företaget har börjat använda anmälan om skador via FenniaVårdaren:
Logga in på Mitt Fennia för företag och komplettera den skadeanmälan som FenniaVårdaren redan har fyllt i.

Om företaget inte har börjat använda anmälan om skador via FenniaVårdaren:
Fyll i olycksfallsanmälan på Mitt Fennia för företag.
Om du inte har användarkoder för Mitt Fennia för företag eller du är kund hos det tidigare Folksam, fyll i en försäkringsintygsblankett.
Jag skadade mig i en trafikolycka
FenniaVårdare
FenniaHoitaja
Om du skadas i en trafikolycka som vållats av ett fordon som har sin trafikförsäkring hos Fennia, får du en bedömning av vårdbehovet eller en tid till läkare genom att ringa FenniaVårdaren.
varje dag 7-23
Ring 010 503 5900
Har en anmälan redan gjorts om trafikskadan?
Kolla att trafikskadan har anmälts till oss innan du ringer FenniaVårdaren. För anmälan behöver du information om händelsens förlopp och registernummer på fordonet som vållat skadan. Anmälan kan göras av försäkringstagaren eller av någon annan som skadats i olyckan.

Gör skadeanmälan genom att ringa Fennias bilassistans 24h.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i trafik- och fordonsskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Dödsfall
Sök ersättning från livförsäkring vid dödsfall
Korvaushakemus
Skriv ut och fyll i blanketten Ersättningsansökan vid dödsfall.
Bifoga
Släktutredning över den försäkrade (en obruten kedja av ämbetsbevis från det att den försäkrade fyllt 15 år, som bifogats bouppteckningen), om förmånstagarna är de anhöriga eller barnen.
En kopia av dödsattesten (om ersättning söks från en risklivförsäkring).
Ämbetsbevis över förmånstagare.
Dödsfall som ersätts från någon annan försäkring
Läs mer nedan om dödsfall som ersätts från olycksfallsförsäkring, reseförsäkring, trafikförsäkring eller arbetsolycksfallsförsäkring.

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.