Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Plane icon

Resor

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Insjuknande eller olycksfall utomlands
Fennias reseassistans 24h
Reissuapu
Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias reseassistans.
24h
Ring +358 10 503 5503
Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i en resenärskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Sjukdomar eller olycksfall i Finland
FenniaVårdare
FenniaHoitaja
FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig.
varje dag 7-23
Ring 010 503 5900
När du använder tjänsten FenniaVårdare betalar du bara en eventuell självrisk för vården. FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–23 i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall i Finland.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Resgods gick sönder, blev stulet eller försvann
Sök ersättning på Mitt Fennia
Matkavahinko
Fyll i en anmälan om skada på resgods på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Resgodsförsäkringen ersätter stulet och skadat resgods.
Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, ersätter resgodsförsäkringen också kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar.

Gör i brottsärenden (stöld, inbrott, skadegörelse) en polisanmälan på resmålet. I Finland kan du göra en polisanmälan på Polisens webbplats.
Inställd eller avbruten resa
Sök ersättning på Mitt Fennia
Matkavahinko
Fyll i en anmälan om inställd eller avbruten resa på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Om din resa ställs in eller avbryts för att du eller en anhörig plötsligt insjuknar, råkar ut för ett olycksfall eller dör eller för att din egendom i Finland drabbats av en betydande skada, ersätter reseförsäkringen kostnader som uppstår.
Hjälp med att arrangera resa till Finland:
Om din resa avbryts utomlands, hjälper Fennias reseassistans 24h med researrangemangen.
Försening från resa
Sök ersättning på Mitt Fennia
Matkavahinko
Fyll i en resenäranmälan om förseningen från resan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Om du kommer för sent till utlandsresan eller till en anslutning och förseningen beror på att det färdmedel som du använder försenas till följd av ett väderhinder, ett tekniskt fel eller en trafikolycka, ersätter resenärförsäkringen dina kostnader som uppstår till följd av förseningen.
Hjälp med att arrangera resa till Finland:
Om din resa avbryts utomlands, hjälper Fennias reseassistans 24h med researrangemangen.

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.