Skip to main content

Ersättning av rättegångskostnader 

Sök ersättning på Mitt Fennia 

Sök ersättning för rättegångskostnader genom att fylla i en rättskyddskadeanmälan på Mitt Fennia när en tvist eller ett brott ska behandlas i domstol. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Så här går handläggningen av rättsskyddsärendet smidigare 

Handläggningen av ärendet kan inledas först när du har lämnat in alla uppgifter som vi behöver. Några tips om hur handläggningen av ditt ärende går snabbare. 

Notera att vi inte ger juridisk rådgivning, utan endast behandlar rättegångskostnader i tviste- och brottmål. 

1. Beskriv utgångsläget 

Ge en noggrann redogörelse över vad tviste- eller brottmålet gäller.  

2. Lämna in nödvändiga bilagor 

En typisk orsak till att handläggningen av en skadeanmälan drar ut på tiden är att nödvändiga bilagor saknas. Lämna alltså in alla bilagor som är väsentliga för att reda ut skadan. 

Fundera på om något av följande har ett samband med skadan och bifoga dem till din anmälan: 

  • dokument, av vilka specificerade krav framgår 
  • dokument, av vilka skriftligt bestridande av krav, yttrande om meningsskiljaktighet eller annat bestridande av ärendet tydligt framgår  
  • avtal, räkningar och andra dokument som hör till ärendet. 

3. Ge fullmakt till ditt ombud 

Ge din advokat eller jurist fullmakt. 

Behöver du hjälp? 

Vid behov hjälper vår skadetjänst dig att fylla i skadeanmälan. Den är öppen mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16

Ring 010 503 6602