Skip to main content
Others icon

Övriga skador

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Skada som vållats en annan
Anmäl skada på Mitt Fennia
Toiselle aiheutettu vahinko
Om du har vållat en annan person eller dennas egendom skada, fyll i en anmälan om ansvarsskada på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Om skadan inträffade i trafiken, se anvisningar under Fordon och trafik.
Rättegångskostnader
Sök ersättning på Mitt Fennia
Oikeudenkäynti
Sök ersättning för rättegångskostnader genom att fylla i en rättskyddskadeanmälan på Mitt Fennia när en tvist eller ett brott ska behandlas i domstol. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Notera att vi inte ger juridisk rådgivning, utan vår hjälp gäller endast rättegångskostnader som uppstår i ett tviste- eller brottmål.
Om du är jurist eller advokat och du fyller i skadeanmälan åt din huvudman, vänligen gör anmälan på skadeanmälningsblanketten för rättsskyddsärenden.
Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada
Sök ersättning på Mitt Fennia
Yritystoiminta
Gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om egendoms- eller olycksfallsskada. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när du ingått avtal om nättjänsten.
Du kan också anmäla skador per telefon genom att ringa företagets skadetjänst mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.
Var beredd att för skadeanmälan skaffa sådana redogörelser av vilka förlusten av omsättning eller beloppet för extra kostnader framgår.
Cyber- eller dataskyddsskada i företaget
Ring Fennias 24h datasäkerhetstjänst
Tietoturva
När du upptäcker en cyber- eller dataskyddsskada i företagets datasystem, kontakta genast Fennias 24h datasäkerhetstjänst.
24h
Ring 010 503 5009
Drabbades företagets datasystem av en överbelastningsattack, ett datainbrott eller ett skadeprogram? Om du råkar ut för en cyberskada, får du hjälp dygnet runt på Fennias 24h datasäkerhetstjänst.
Identitetsstöld
cxLoyalty
Henkilöllisyysvarkaus
Kontakta cxLoyalty genast när du misstänker eller har märkt att din identitet har missbrukats.
mån-fre 09-17
Ring 075 326 3888
cxLoyalty ger dig råd om hur du ska gå till väga och vad du ska beakta i fråga om identitetsstölden. Om du ger cxLoyalty behövliga fullmakter, hjälper de dig att reda ut ärendet och rätta till situationen.
cxLoyalty behöver ditt hemförsäkringsnummer, så ta fram t.ex. försäkringsbrevet innan du ringer.
Företagets transportskador
Sök ersättning på Mitt Fennia
Kuljetusvahinko
Fyll i blanketten för anmälan om transportskador på Mitt Fennia för företag.
Vår skadetjänst hjälper om du har frågor mån-to 9-17 och ons-fre 9-16.
Ring 010 503 6601