Skip to main content

Anmäl transportskada

Sök ersättning på Mitt Fennia

Fyll i blanketten för anmälan om transportskador på Mitt Fennia för företag. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när du ingått avtal om nättjänsten.

Logga in på Mitt Fennia

Bifoga följande dokument till anmälan om transportskada:

  • en kopia av den ursprungliga handelsfakturan
  • en kopia av fraktfakturan
  • transportdokument (fraktsedel eller motsvarande)
  • foton av skadan
  • en kopia av reklamationen (till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalskötaren)
  • ett eventuellt undersökningsprotokoll av polisen
  • övriga dokument som gäller skadan, som lossningsrapport, skadeinspektionsrapport osv.

Behöver du hjälp?

Vår skadetjänst hjälper om du har frågor mån-fre 9-17 och ons-fre 9-16.

Ring 010 503 5011