Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Car claims page icon

Fordon och trafik

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Jag behöver bärgning
Fennias bilassistans 24h
Autoapu 24h
Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.
24h
Ring 010 503 2008
Krockade du, bucklade någon till din bil, behöver du bilbärgning eller en hyrbil? Fennias bilassistans 24h ordnar bilbärgningen, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.
Vindrutan skadades
Fennias glasskadetjänst
Tuulilasivahinkopalvelu
Om vindrutan går sönder eller fordonet får andra glasskador lagar vår bilglasverkstadspartner skadan enkelt.
må-fre 8-17
Ring 010 503 6050
Du kan anmäla glasskadan också via en elektronisk blankett.
Så här får du glasskador lagade
Små stenskott lagar våra bilglasverkstadspartner utan självrisk. När du bokar tid för lagning av glaset, behöver du inte göra en skadeanmälan eller betala för lagningen.

Om du har en spricka i vindrutan, måste hela vindrutan bytas. Du betalar bara självrisken för bytet om du anlitar våra bilglasverkstadspartner.
Kollision i Finland eller utomlands
Fennias bilassistans 24h
Autoapu 24h
Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.
24h
Ring 010 503 2008
Krockade du, bucklade någon till din bil, behöver du bilbärgning eller en hyrbil? Fennias bilassitans 24h ordnar bilbärgningen, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.
Sök ersättning på Mitt Fennia
Du kan anmäla skadan också genom att fylla i trafik- och fordonsskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Fordonet har ett tekniskt fel
Fennias bilassistans 24h
Autoapu 24h
Fennias bilassistans 24h hjälper om du får stopp längs vägen på grund av ett tekniskt fel och behöver bärgning.
24h
Ring 010 503 2008
Fennias bilassistans 24h ordnar bilbärgningen och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.
Jag skadade mig i en trafikolycka
FenniaVårdare
FenniaHoitaja
Om du skadas i en trafikolycka som vållats av ett fordon som har sin trafikförsäkring hos Fennia, får du en bedömning av vårdbehovet eller en tid till läkare genom att ringa FenniaVårdaren.
varje dag 7-23
Ring 010 503 5900
Har en anmälan redan gjorts om trafikskadan?
Kolla att trafikskadan har anmälts till oss innan du ringer FenniaVårdaren. För anmälan behöver du information om händelsens förlopp samt registernummer på fordonet som orsakade skadan. Anmälan kan göras av försäkringstagaren eller av någon annan som skadats i olyckan.

Gör skadeanmälan genom att ringa Fennias bilassistans 24h.
Sök ersättning för kostnader som redan uppstått
Fyll i trafik- och fordonsskadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Företagets transportskador
Sök ersättning på Mitt Fennia
Kuljetusvahinko
Fyll i blanketten för anmälan om transportskador på Mitt Fennia för företag.
Vår skadetjänst hjälper om du har frågor mån-to 9-17 och ons-fre 9-16.
Ring 010 503 6601

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.