Skip to main content

Så här anmäler du skogsskador 

Sök ersättning på Mitt Fennia 

Gör en anmälan om en skogsskada på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skogsskada. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Vi begär en skadevärdering direkt av skogsvårdsföreningen eller skogsbolaget. Ange i skadeanmälan den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt uppgifter om kontaktpersonen. 

Ersätter min försäkring? 

Skogsskador ersätts från skogsförsäkringen. Skogsförsäkringen ersätter följande skador på trädbestånd, plantbestånd och virke:  

  • brandskador 
  • stormskador 
  • snöskador 
  • översvämningsskador 
  • insektsskador 
  • skador på plantbestånd till följd av gnagare eller svampsjukdomar.