Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennia skadetjänst för mobilapparater 

Om din mobil, surfplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

I vilka situationer ersätter försäkringen skador på mobilapparater? 

Hemförsäkringen och reseförsäkringen ersätter om apparaten går sönder, blir våt eller blir stulen. I vissa fall ersätter försäkringen också om apparaten försvinner. 

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti. 

Notera också att apparatens ålder och skick samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet. 

Om apparaten är stulen 

Gör en polisanmälan innan du skickar din skadeanmälan. 

 

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.