Skip to main content

Fennia skadetjänst för mobilapparater

Fennia skadetjänst för mobilapparater 

Om din mobil, surfplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

Vi kontaktar dig. Då får du veta om skadan kan ersättas, om det lönar sig att reparera apparaten och vilket som är det bästa ersättningssättet för dig.

Du kan anmäla skador också per telefon mån-fre 8-18. Ta reda på apparatens grunduppgifter innan du ringer: märke, modell, inköpsår, IMEI-kod och/eller serienummer. 

Ring 010 503 5330

Hur fungerar Fennias skadetjänst för mobilapparater? 

När du använder vår skadetjänst för mobilapparater får du snabbt veta om skadan kan ersättas, om det lönar sig att reparera apparaten och vilket som är det bästa ersättningssättet. 

Fennias skadetjänst för mobilapparater genomförs i samarbete med Mobylife. Mobylife gör servicen till Fennias avtalspris även om din försäkring inte skulle ersätta skadan. 

I vilka situationer ersätter försäkringen skador på mobilapparater? 

Hemförsäkringen och reseförsäkringen ersätter om apparaten går sönder, blir våt eller blir stulen. I vissa fall ersätter försäkringen också om apparaten försvinner. 

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti. 

Notera också att apparatens ålder och skick samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet. 

Om apparaten är stulen 

Gör en polisanmälan innan du skickar din skadeanmälan.