Skip to main content

En hushållsmaskin gick sönder, hemförsäkringen hjälper

Anmäl skada på Mitt Fennia 

Fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Om en ny motsvarande hushållsmaskin kostar över 700 euro 

  • Begär en kostnadsberäkning av en reparatör för att se om det lönar sig att reparera maskinen eller byta ut den mot en ny. Vi betalar kostnadsberäkningen. 
  • Ta också reda på om apparatens garanti gäller och om reparationen går på garantin.  
  • Låt reparera maskinen om det lönar sig.   
  • Anmäl skadan på Mitt Fennia och sök ersättning antingen i form av penningersättning eller en ny maskin. 

Om en ny motsvarande hushållsmaskin kostar under 700 euro 

  • Anmäl skadan på Mitt Fennia och sök ersättning i form av penningersättning. 

Ny maskin i stället för den som gått sönder 

Du kan få en ny maskin som ersätter den som gick sönder om maskinens värde var minst hälften av en ny motsvarande och om en ny skaffas inom två år från det att skadan uppstod.  

Om vissa maskiner, t.ex. en tvättmaskin, går sönder, har du möjlighet att få en ny maskin både hemlevererad och installerad. Och om du vill bortfraktas den trasiga maskinen. 

Om du skaffar en ny maskin själv, bifoga inköpskvittot till skadeanmälan. 

När ersätter försäkringen en skadad hushållsmaskin? 

Från försäkringen ersätts skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.  

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti. 

Notera också att maskinens ålder och skick samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet. 

Mer information 

Om du behöver hjälp, ring vår skadetjänst mån-ti 9-17 och ons-fre 9-16. 

Ring 010 503 5031