Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

En hushållsmaskin gick sönder, hemförsäkringen hjälper

Fennias vitvaruassistans

Om en hushållsmaskin, vitvara eller en annan hushållsapparat går sönder, ring Fennias vitvaruassistans mån–fre 8–16.

Ring 010 503 5340

Innan du ringer ta reda på den skadade apparatens grunduppgifter: märke, modell, inköpsår och serienummer.

Under samtalet får du tydliga anvisningar om hur skadan sköts, du får veta om skadan kan ersättas och det bästa ersättningssättet. Du kan till och med beställa en motsvarande hushållsmaskin och få den hemlevererad.

Hur hjälper Fennias vitvaruassistans?

  1. Med ett samtal får du tydliga anvisningar om hur skadan sköts. När du ringer Fennias vitvaruassistans får du snabbt veta om skadan kan ersättas, om det lönar sig att reparerar apparaten och det bästa ersättningssättet.
     
  2. Om t.ex. en tvättmaskin går sönder, kan du få en ny maskin både hemlevererad och installerad. Du kan få en ny apparat som ersätter den som gick sönder om dess värde var minst hälften av en ny motsvarande och om en ny skaffas inom två år från det att skadan uppstod.
     
  3. Om du vill tar vi med den gamla apparaten.

Fennias vitvaruassistans genomförs i samarbete med Power. Även om försäkringen inte skulle ersätta skadan, får du reparationen eller en ny apparat från Power till Fennias avtalspris.

Gick mobilen eller en annan mobilenhet sönder?

Om en mobilenhet går sönder, hjälper Fennias skadetjänst för mobilapparater.

Ta del av vår skadetjänst för mobilapparater >>

När ersätter hemförsäkringen en skadad hushållsmaskin?

Från försäkringen ersätts skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av sedvanlig användning, som förslitning, eller som omfattas av tillverkarens garanti.

Notera att maskinens ålder och skick samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet.

Om apparaten blir stulen

Gör en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan till oss.

Sök ersättning på Mitt Fennia

Du kan också göra en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador i hemmet. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Logga in på Mitt Fennia

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.