Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Home claim icon

Egendom

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Telefon, pekplatta eller bärbar dator skadades
Fennias skadetjänst för mobilapparater
Mobiililaitavahinkopalvelu
Om din mobil, surfplatta, smartklocka eller bärbara dator skadas, fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Hushållsmaskin gick sönder
Fennias vitvaruassistans
Kodinkonevahinko
Om en hushållsmaskin, vitvara eller en annan hushållsapparat går sönder, ring Fennias vitvaruassistans.

mån–fre 8–16

Under samtalet får du tydliga anvisningar om hur skadan sköts, du får veta om skadan kan ersättas och det bästa ersättningssättet. Du kan till och med beställa en motsvarande hushållsmaskin och få den hemlevererad.
Ring 010 503 5340
Sök ersättning på Mitt Fennia
Du kan också göra en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador i hemmet. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Annan egendom går sönder, blir stulen eller försvinner
Sök ersättning på Mitt Fennia
Muu omaisuus
Fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet eller blanketten Egendomsskadeanmälan för företag på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Ta reda på så mycket information om föremålet som möjligt, som märke, modell, inköpsår och typnummer. Om föremålet är stulet, gör en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan till oss.

Notera att det finns detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga när mobilapparater eller hushållsmaskiner går sönder.
Byggnad skadades
Jag bor i egnahemshus
Taloapu
Ring Fennias husassistans 24h
Fennias husassistans 24h hjälper dygnet runt i samtliga byggnadsskador som drabbat egnahemshus, uthus och sommarstugor.
24h
Ring 010 503 2012
Sök ersättning på Mitt Fennia
Du kan också fylla i en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador i hemmet. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Jag bor i höghus eller radhus
Kerrostalo
Anmäl en byggnadsskada som inträffat i ett höghus eller radhus till servicebolaget eller disponenten.

Gör en anmälan om skador som drabbat lägenhetens fasta inredning, som parkett eller tapet, på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skador i hemmet. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Du kan också anmäla skador per telefon mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.
Företagets byggnadsskador
Yritys
Byggnadsskador som drabbat ditt företag anmäler du genom att ringa byggnadsskadetjänsten för företag, som är öppen dygnet runt.
Ring 010 503 2033
Anmäl skada på Mitt Fennia
Gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Egendomsskadeanmälan för företag. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när du ingått avtal om nättjänsten.
Skogsskada
Sök ersättning på Mitt Fennia
Metsävahinko
Gör en anmälan om en skogsskada på Mitt Fennia på blanketten Anmälan om skogsskada. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Vi begär en skadevärdering direkt av skogsvårdsföreningen eller skogsbolaget. Ange i skadeanmälan den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt uppgifter om kontaktpersonen.
Båtskador
Anmäl skada per telefon
Venevahinko
När båten eller utombordsmotorn skadas, gör en skadeanmälan genom att ringa vår skadetjänst.
mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16
Ring 010 503 4150
När du har gjort skadeanmälan, kontakta Fennias samarbetsverkstad.
Om det är fråga om en stöld-, inbrotts- eller skadegörelseskada, gör en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan.

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.