Skip to main content

Sällskapsdjuret insjuknade, skadade sig eller dog 

Sök ersättning på Mitt Fennia 

Gör en anmälan om skador som drabbat ditt sällskapsdjur på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.  

Logga in på Mitt Fennia 

Du kan även anmäla skadan per telefon mån-tis 9-7 och ons-fre 9-16.

Ring 010 503 4177

Gör så här om ditt sällskapsdjur behöver veterinärvård 

  • Betala veterinär- och läkemedelskostnaderna och sök ersättning för kostnaderna på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. 
  • Spara kvitton över veterinärbesök och läkemedelskostnader, vi begär dem vid behov. 

Gör så här om ditt sällskapsdjur dör eller måste avlivas 

  • Om ditt sällskapsdjur avlivades, betala först veterinärkostnaderna och gör sedan en skadeanmälan. Lämna in veterinärutlåtandet, av vilket orsaken till avlivandet framgår, till oss tillsammans med skadeanmälan. 
  • Om dödsfallet beror på en sjukdom, lämna även in patientjournalerna från besöken hos veterinären som behandlade sjukdomen. Du behöver inte lämna in tidigare inlämnade patientjournaler på nytt.