Skip to main content
Animal icon

Djur

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig
Sök ersättning på Mitt Fennia
Lemmikki sairastui tai loukkaantui
När ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadar sig gör en anmälan på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Spara kvitton över veterinärbesök och läkemedelskostnader, vi begär dem vid behov.
Du kan också göra en skadeanmälan genom att ringa vår skadetjänst mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.

Ring 010 503 2033
Sällskapsdjuret dog eller avlivades
Sök ersättning på Mitt Fennia
Korvaushakemus
När ditt sällskapsdjur dör gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Om ditt sällskapsdjur måste avlivas, lämna in veterinärutlåtandet, av vilket orsaken till avlivningen framgår, till oss tillsammans med skadeanmälan.

Om dödsfallet beror på en sjukdom, lämna även in patientjournalerna från besöken hos veterinären som behandlade sjukdomen. Du behöver inte lämna in tidigare inlämnade patientjournaler på nytt.

Du kan lämna en anmälan om att sällskapsdjuret har dött även per telefon mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.
Ring 010 503 2033