Skip to main content

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Animal icon

Djur

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.
Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.
Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig
Kontakta distansveterinären FirstVet om ditt sällskapsdjur blir sjukt eller skadar sig. Distansveterinären ger råd och hänvisar vid behov till fortsatt vård på en djurklinik. Om inga ingrepp behövs, får du tydliga anvisningar för vård hemma.

FirstVet fungerar i en app, som du kan ladda ner gratis i din mobilapparat.
Som djurförsäkringskund hos Fennia får du ett obegränsat antal gratis FirstVet-besök för varje djur du har försäkrat.

Om det uppstår kostnader för besök på en djurklinik eller för läkemedel, kan du söka ersättning för dem på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Spara kvitton över veterinärbesök och läkemedelskostnader, vi begär dem vid behov.
Du kan också göra en skadeanmälan genom att ringa vår skadetjänst mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.

Ring 010 503 2033
Sällskapsdjuret dog eller avlivades
Sök ersättning på Mitt Fennia
Korvaushakemus
När ditt sällskapsdjur dör gör en skadeanmälan på Mitt Fennia på blanketten Sjukdoms- och olycksfallsanmälan för djur. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.
Om ditt sällskapsdjur måste avlivas, lämna in veterinärutlåtandet, av vilket orsaken till avlivningen framgår, till oss tillsammans med skadeanmälan.

Om dödsfallet beror på en sjukdom, lämna även in patientjournalerna från besöken hos veterinären som behandlade sjukdomen. Du behöver inte lämna in tidigare inlämnade patientjournaler på nytt.

Du kan lämna en anmälan om att sällskapsdjuret har dött även per telefon mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16.
Ring 010 503 2033

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.