Skip to main content

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.

Korvauksen hakeminen kuolemantapauksessa vahinkovakuutuksesta

Korvauksen hakeminen kuolemantapauksessa tapaturmavakuutuksesta tai matkavakuutuksesta

Jos korvausta haetaan tapaturmavakuutuksesta, ilmoita kuolemaan johtaneesta tapaturmasta Oma Fenniassa sairaskulu- ja tapaturmailmoituksella.

Jos korvausta haetaan matkavakuutuksesta, ilmoita kuolemaan johtaneesta tapaturmasta matkustajavahinkoilmoituksella.

Liitä ilmoitukseen

  • Sukuselvitys vakuutetusta (perukirjaan liitetty katkeamaton virkatodistusketju 15 ikävuodesta alkaen), jos edunsaajana omaiset tai lapset

  • Kopio kuolinsyytodistuksesta

  • Poliisitutkintapöytäkirja, jos poliisitutkinta on tehty

  • Edunsaajien yhteystiedot ja tilinumerot

Kirjaudu Oma Fenniaan

Korvauksen hakeminen kuolemantapauksessa työnantajan tarjoamasta vakuutuksesta

Ilmoita kuolemaan johtaneesta tapaturmasta tai ammattitaudista tapaturmailmoituksella Oma Fenniassa tai vakuutustodistuslomakkeella.

Kirjaudu Oma Fenniaan

Avaa vakuutustodistuslomake

Korvauksen hakeminen kuolemantapauksessa liikennevakuutuksesta

Ilmoita kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta liikenne- ja ajoneuvovahinkoilmoituksella Oma Fenniassa.

Korvausasian käsittelyä varten tarvitsemme alkuperäiset kuitit ja tositteet hautauskuluista, selvityksen siitä, kenelle korvaus maksetaan ja valtakirjan. Jos teillä ei ole tositteita, perustelkaa vaatimuksenne kirjallisesti.

Kirjaudu Oma Fenniaan

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.