Skip to main content

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta kuolemantapauksessa

Hae korvausta

Tulosta ja täytä Korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomake ja palauta se osoitteeseen

HENKI-FENNIA
Tunnus 5010546
00003 VASTAUSLÄHETYS

Avaa korvaushakemus

Toimita meille Henki-Fennian Oma Fenniaan myös seuraavat asiakirjat:

 • Kopio kuolinsyytodistuksesta (ei tarvita, jos korvausta haetaan säästöhenkivakuutuksesta)

 • Sukuselvitys vakuutetusta, jos edunsaajana ovat omaiset, puoliso tai lapset. Sukuselvitys tarvitaan 15 ikävuodesta kuolinpäivään. Viimeisin virkatodistus tilataan siitä seurakunnasta, jossa vakuutettu oli kuollessaan. Todistus kattaa tiedot 1.10.1999 alkaen. Tätä edeltävältä ajalta sukuselvitys tilataan niistä seurakunnista/rekistereistä, joissa vakuutettu on kulloinkin ollut kirjoilla.

 • Virkatodistukset edunsaajista

 • Kopio edunsaajan henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta (passi, henkilökortti tai ajokortti). Alaikäisen edunsaajan molemmilta huoltajilta.

 • Jos edunsaajana on kuolinpesä, edellä mainittujen lisäksi:

  • jokaisen kuolinpesän osakkaan on allekirjoitettava korvaushakemus, tai valtuutettu muilta osakkailta saatujen yksilöityjen valtakirjojen perusteella

  • kopio testamentista tai kuolinpesän osakkaiden vahvistus, ettei heidän tiedossaan ole testamenttia

  • selvitys siitä, että korvausta haetaan maksettavaksi kuolinpesän tilille.

Kirjaudu Henki-Fennian Oma Fenniaan

Jotta vakuutus saadaan päätettyä, kannattaa hakemus toimittaa, vaikka kuolinsyytodistusta ei olisikaan vielä saatu. Korvauksen käsittely voidaan kuitenkin aloittaa vasta kaiken tarvittavan selvityksen saavuttua Henki-Fenniaan.

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.