Skip to main content

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.

Yritystoiminnan keskeytyminen tapaturman tai omaisuusvahingon takia

Ilmoita vahingosta Oma Fenniassa

Voit ilmoittaa vahingosta omaisuusvahinko- tai tapaturmailmoituksella Oma Fenniassa. Pääset kirjautumaan yritysten Oma Fenniaan, kun olet tehnyt verkkopalvelusopimuksen.

Kirjaudu Oma Fenniaan

Voit ilmoittaa vahingosta myös puhelimitse ma-ti 9-17 ja ke-pe 9-16.

Soita 010 503 5010

Mitä tarkoittaa yritystoiminnan keskeytyminen?

Yrityksen toiminnan keskeytyminen on tilanne, jossa vakuutuksesta korvattavan vahingon seurauksena yrityksen liiketoiminta häiriintyy tai keskeytyy siten, että yritykselle syntyy liikevaihdon menetystä tai ylimääräisiä kuluja.

Yrityksen toiminnan voi keskeyttää esimerkiksi tulipalo, tapaturma tai jokin muu sen toimintaa haittaava vahinko.

Toimi näin, jos tapaturma keskeytti yritystoiminnan

  • Toimita meille lääkärinlausunnot, joista selviää tapaturmakeskeytysvakuutuksella vakuutetun henkilön työkyvyttömyyden syy ja ajanjakso.

  • Toimita meille selvitys, josta ilmenee, miten työkyvyttömyys on vaikuttanut liiketoimintaan.

  • Varaudu hankkimaan sellaiset selvitykset, joista käy ilmi liikevaihdon menetys tai ylimääräisten kulujen määrä.

Toimi näin, jos omaisuusvahinko keskeytti yritystoiminnan

  • Estä ja rajoita omaisuusvahinkoa mahdollisuuksien mukaan.

  • Ryhdy välittömästi toimenpiteisiin liiketoiminnan käynnissä pitämiseksi ja katemenetyksen välttämiseksi esimerkiksi selvittämällä korvaavien liiketilojen hankintamahdollisuus tai alihankinnan käyttäminen tuotannon ylläpitämiseksi.

  • Toimita meille selvitykset omaisuusvahingon syystä ja laajuudesta.

  • Varaudu hankkimaan sellaiset selvitykset, joista käy ilmi liikevaihdon menetys tai ylimääräisten kulujen määrä.

Vahinkopalvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia. Pyrimme ratkaisemaan ruuhkatilanteen mahdollisimman nopeasti.